Workshop tillsammans med Benny Ottosson

Tillsammans med tre st modeller och Benny Ottosson träffades vi på Stenungsögården för en workshop i ljusättning och modellfoto.