Välkommen till årsmöte!

Torsdag 6 februari kl 18.30
Föreningslokalen Humlan, Kållekärr
(Wackenfeldts väg 4, lokalen intill brandstation)

Vi bjuder på kaffe och tårta.