Hantering av personuppgifter

Tjörns fotoklubb har ett medlemsregister med personuppgifter som innehåller medlemmarnas namn, e-postadress och ibland även telefonnummer.

Personuppgifterna används till medlemsutskick.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är medlem i Tjörns fotoklubb. Sedan raderas de.

Som medlem har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter

  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge Tjörns fotoklubb kommer att lagra personuppgifterna.

Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse, info@tjornsfotoklubb.se