Lisa Nestorsson

Vi hade en mycket inspirerande lördag förmiddag tillsammans med Lisa, där hon analyserade våra bilder som vi tidigare hade skickat till henne. Hon gav oss många värdefulla råd och idéer som vi kan ta med oss i framtiden.