Bli medlem

Medlemsavgiften är 150 kr per år för vuxna eller 100 kr per år för personer upp till 20 år.

Sätt in medlemsavgiften på bankgiro 717-0624
Kom ihåg att uppge namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Du läggs till på vår sändlista och får våra mailutskick med information om aktiviteter med mera.

Välkommen som medlem i Tjörns Fotoklubb!